2 hình apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
First Tracked Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 2 hình 1 chữ - 2 Hinh 1 Chu - Bắt Chữ - Đoán Hình hinhchữbat2 hìnhbắt chữhình 1 chữpuzzle 589 7,813 100,000+

OU Games VN

4.7 Free 4.0.3+ 1.2 3+
 2 hình 1 chữ - 2 hinh 1 chu: Đuổi hình bắt chữ hinhchữhình 12 hìnhpuzzle 19 41 100+

ZikySoft

4.7 Free 4.0+ 1.1 USK: All ages
 2 Hình 1 Chữ - Bắt Chữ hinhchữhình 12 hìnhpuzzle 1 105 1,000+

Andy Game Center

4.5 Free 4.0.3+ 1.1 All ages
 Nhìn hình đoán chữ - 2 hình 1 chữ hinhchữđoán2 hìnhhình đoánhình đoán chữpuzzle 1 1 1,000+

VMA Solution

5 Free 4.0.3+ 1.0.2 All ages
 2 Hình 1 Từ - 2 Hình 1 Chữ - Bắt chữ hinhchữ2 hìnhhình 1hinh 1 tutrivia 1 23 1,000+

QnAndroid-Soft

4.3 Free 4.0.3+ 1.2 Everyone
 2 hình 1 chữ - bắt chữ - 2 hinh 1 chu chữhinh2 hình1 chữhình 1 chữpuzzle 1 40 1,000+

Andy Game Center

4.8 Free 4.0.3+ 1.2 USK: All ages
 2 hình 1 chữ - 2 hinh 1 chu - bắt chữ hinhchữhình 12 hìnhhình 1 chữpuzzle 1 2 100+

SmartDev ,Inc.

5 Free 4.0.3+ 1.0 PEGI 3