Bắt chữ apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
First Tracked Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 2 hình 1 chữ - 2 Hinh 1 Chu - Bắt Chữ - Đoán Hình hinhchữbat2 hìnhbắt chữhình 1 chữpuzzle 589 7,813 100,000+

OU Games VN

4.7 Free 4.0.3+ 1.2 3+
 Đuổi Hình Bắt Chữ Ahihi hinhbatĐuổiĐuổi hìnhbắt chữpuzzle 6 417 50,000+

CR GAME

4.1 Free 4.1+ 1.4 USK: All ages
 Bắt Chữ - GameVui chữbathinhbắt chữnhững hìnhpuzzle 1 6 1,000+

META Studio

4.3 Free 4.0.3+ 1.1.0 Everyone