Chi apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Họa Giang Hồ - PK Đồ Sát hiệpkhachirole playing 14 1,075 50,000+

Dream Game Company Limited

4.3 Free 2.3+ 1.0.1 Teen
 Kinh Tu Chi Chan Dan Gian chikinhtứ chikính tứchi kính tứcard 6 197 10,000+

ChanKinh Production

4.2 Free 4.0.3+ Teen
 Chiến Quốc Bá Nghiệp chicùngchiếntay cùngaction 5 1,763 100,000+

Vtap Co., Limited

4.2 Free 4.0+ 1.16 Mature 17+
 100 TRUYỆN ĐAM MỸ MỚI HAY 2017 chihônyêubooksreference 4 40 1,000+

AppGeneral

4.4 Free 2.3+ 1.0 Everyone
 Võ Lâm Tuyệt Kỹ 3D chibanghỏibang hộirole playing 3 1,143 100,000+

GHTB JSC

3.9 Free 3.0+ 1.0.7 Teen
 Biệt Đội Chi Bi chidoichibi2016biet doidoi chibiaction 3 968 10,000+

VegaGameSaiGon

4.6 Free 2.3+ 1.5.0 Teen
 Yin yang chi theme yangchithemeyin yangyang chiyang chi themepersonalization 2 23 1,000+

BeautifyStudio

4.8 Free 4.0+ 1.0.0 Teen
 Bá Vương Chi Mộng chơingườichiaction 1 242 10,000+

NPH VTC Mobile

4.3 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Quản lý Chi Tiêu Tài Chính chiquảquản lýchi tiêulý chi tiêufinance 1 1 100+

Lauwers Brand

5 Free 4.0+ 2.0.01032017 Everyone
 Karate Videos chibeltkaratehealthfitness 1 4 100+

Castero Apps

5 Free 4.0+ 1.0.0 Everyone
 Chi Schiero chischierochi schierosports 1 14 100+

NeleLab

5 Free 4.2+ 1.0.0 Everyone
 Luyen thi TOEIC 900 giảichingữgiải chieducation 1 12 100+

APP KUTE

4.7 Free 4.0.3+ 1.0 Everyone
 YinYang Chi Keyboard chiyinyangfluorescentyinyang chichi fluorescentpersonalization 1 3 100+

Keyboard Theme Factory

5 Free 4.0.3+ 10001001 Everyone
 Farmacia Sacchi farmaciachisacchifarmacia sacchitua parafarmaciamedical 1 1 10+

App Mobile Srl

5 Free 4.1+ 1.0.1 Everyone
 Chinese-Puzzle chichinesesolveone cancan solvepuzzle 1 2 50+

Sleeeeepfly Studios

5 Free 2.3+ 2.13 Everyone