Cẩm Nang Liên Quân - Lien Quan LVG for PC

Cẩm Nang Liên Quân - Lien Quan LVG version 1.3.2

by LV Gaming
Updated: 2018-01-12
File name: com.lvgames.lienquan.PC.apk
Version: 1.3.2
Apk file size:
Whats new:
**Cập nhật mới:
- Ảnh nền mới Zuka Giáo Sư Sừng Sỏ
- Thông tin các skin mới: Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc, Lauriel Hỏa Phượng Hoàng, Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh, Zuka Giáo Sư Sừng Sỏ
- Thêm cách góp ý thông qua Facebook (Vào page LVGamesDotNet nhớ tìm đến mục gửi tin nhắn nhé :P)
* Củ hơn
- Thông tin Anh Hùng mới TeeMee
- Ảnh nền mới của các Anh Hùng như: TeeMee Xiếc Cung Đình, Nam Vương Lữ Bố, Hoa Hậu Điêu Thuyền
- Đang cập nhật các Ảnh nền có độ phân giải thấp...

Download APK file directly from Google Play >>

Download apk file
Or: Get it on Google Play
Share with friends


Other Versions
2018-04-16
5.0.3 Show info
2018-04-09
5.0.2 Show info
2018-04-03
5.0.1 Show info
2018-03-19
4.0.2 Show info
2018-03-17
4.0.1 Show info
2018-03-09
3.0.3 Show info
2018-03-05
3.0.2 Show info
2018-02-25
3.0.1 Show info
2018-02-02
2.0.2 Show info
2018-01-28
2.0.1 Show info
2018-01-22
1.5.5 Show info
2018-01-20
1.5.3 Show info
2018-01-18
1.5.2 Show info
2018-01-16
1.5.1 Show info
2018-01-07
1.2.2 Show info
2017-12-31
1.2.1 Show info
2017-12-25
1.1.2 Show info