NPH VTC Mobile's apps - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Bùm Chíu siêuanhhứngsiêu anhanh hùngsiêu anh hùngaction 18 10,682 100,000+ 2017-04-07 2017-04-08 4.4 Free 3.0+ 1.0.0 1.0.0 Everyone 10+
 Thiên Thư Mobile thúmobilethiênthiên thưthư mobileaction 4 1,262 100,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.2 Free 2.3+ 1.0.1 1.0.1 Teen
 Bom 3D Mobile - Boom Boom boomaction 3 733 50,000+ 2017-03-03 2017-03-03 3.2 Free 4.0+ 1.0.1 1.0.1 Everyone 10+
 Kiếm Hiệp Tình Duyên tìnhhiệpduyênhiệp tìnhtình duyênhiệp tình duyênaction 2 729 100,000+ 2017-03-04 2017-03-04 3.5 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Bá Vương Chi Mộng chơingườichiaction 1 275 10,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.3 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Bách Chiến Mobile bạnthônghệcasual 1 991 50,000+ 2017-03-10 2017-03-10 4.4 Free 3.0+ 1.50.1 Everyone