NPH VTC Mobile's apps - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Bùm Chíu siêuanhhứngsiêu anhanh hùngsiêu anh hùngaction 10 11,507 100,000+ 2017-04-07 2017-04-08 4.4 Free 3.0+ 1.0.0 1.0.0 Everyone 10+
 Thiên Thư Mobile thúmobilethiênthiên thưthư mobileaction 7 1,423 100,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.2 Free 2.3+ 1.0.1 1.0.1 Teen
 Bá Vương Chi Mộng chơingườichiaction 1 275 10,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.3 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Bom 3D Mobile - Boom Boom boomaction 1 825 50,000+ 2017-03-03 2017-03-03 3.1 Free 4.0+ 1.0.1 1.0.1 Everyone 10+
 Kiếm Hiệp Tình Duyên tìnhhiệpduyênhiệp tìnhtình duyênhiệp tình duyênaction 1 863 100,000+ 2017-03-04 2017-03-04 3.5 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Bách Chiến Mobile bạnthônghệcasual 0 1,109 50,000+ 2017-03-10 2017-03-10 4.4 Free 3.0+ 1.50.1 Everyone
 Ma Thiên Ký 0 2,407 10,000+ 2017-09-02 2017-09-01 4.5 Free 2.3+ 1.0.3 1.0.3 Teen
 Tử Thanh Song Kiếm 0 71 5+ 2017-10-12 2017-10-12 4.8 Free 4.1+ 1.0.0 1.0.0 Everyone 10+