NPH VTC Mobile's apps - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Bùm Chíu siêuanhhứngsiêu anhanh hùngsiêu anh hùngaction 80 5,884 100,000+ 2017-04-07 2017-04-08 4.5 Free 3.0+ 1.0.0 1.0.0 Everyone 10+
 Thiên Thư Mobile thúmobilethiênthiên thưthư mobileaction 11 472 50,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.3 Free 2.3+ 1.0.1 1.0.1 Teen
 Bách Chiến Mobile bạnthônghệcasual 10 468 10,000+ 2017-03-10 2017-03-10 4.6 Free 3.0+ 1.50.1 Everyone
 Bá Vương Chi Mộng chơingườichiaction 6 257 10,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.3 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Kiếm Hiệp Tình Duyên tìnhhiệpduyênhiệp tìnhtình duyênhiệp tình duyênaction 3 343 10,000+ 2017-03-04 2017-03-04 3.8 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Bom 3D Mobile - Boom Boom boomaction 2 338 10,000+ 2017-03-03 2017-03-03 3.6 Free 4.0+ 1.0.1 1.0.1 Everyone 10+