NPH VTC Mobile's apps - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Bùm Chíu siêuanhhứngsiêu anhanh hùngsiêu anh hùngaction 42 8,985 100,000+ 2017-04-07 2017-04-08 4.4 Free 3.0+ 1.0.0 1.0.0 Everyone 10+
 Bom 3D Mobile - Boom Boom boomaction 8 516 10,000+ 2017-03-03 2017-03-03 3.4 Free 4.0+ 1.0.1 1.0.1 Everyone 10+
 Bách Chiến Mobile bạnthônghệcasual 5 774 50,000+ 2017-03-10 2017-03-10 4.4 Free 3.0+ 1.50.1 Everyone
 Kiếm Hiệp Tình Duyên tìnhhiệpduyênhiệp tìnhtình duyênhiệp tình duyênaction 5 545 50,000+ 2017-03-04 2017-03-04 3.6 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+
 Thiên Thư Mobile thúmobilethiênthiên thưthư mobileaction 4 831 50,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.2 Free 2.3+ 1.0.1 1.0.1 Teen
 Bá Vương Chi Mộng chơingườichiaction 1 275 10,000+ 2017-03-04 2017-03-04 4.3 Free 2.2+ 1.0.47 Everyone 10+