Hình 1 chữ apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
First Tracked Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 2 hình 1 chữ - 2 Hinh 1 Chu - Bắt Chữ - Đoán Hình hinhchữbat2 hìnhbắt chữhình 1 chữpuzzle 153 21,126 100,000+

OU Games VN

4.7 Free 4.0.3+ 1.5 3+
 2 hình 1 chữ - bắt chữ - 2 hinh 1 chu chữhinh2 hình1 chữhình 1 chữpuzzle 4 103 10,000+

Andy Game Center

4.5 Free 4.0.3+ 1.2 USK: All ages
 2 hình 1 chữ - 2 hinh 1 chu - bắt chữ hinhchữhình 12 hìnhhình 1 chữpuzzle 1 24 10,000+

SmartDev ,Inc.

4.2 Free 4.0.3+ 1.0 PEGI 3