Năng apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
First Tracked Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Bạn Muốn Hẹn Hò Trực Tuyến dụngnăngchucchức năngứng dụngdating 1 14 1,000+

Võ Trọng Nghĩa

4.1 Free 4.0.3+ 1.3 Mature 17+
 Kỹ Năng Mềm - Soft Skills Full năngkỳkỹ năngeducation 1 1 100+

PHAM VAN DAI

3 Free 4.0.3+ 1.0 Everyone
 Tin Nhanh Đà Nẵng ĐànăngĐà nẵngnewsmagazines 1 18 10+

VnRoki Group

5 Free 4.0.3+ 1.0 3+