Nhân apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
First Tracked Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Mộng Tây Du-Anh Hùng Truyện TD nhânvậtcáccác nhậnnhân vậtstrategy 1 374 10,000+

K3GAME

4.4 Free 4.0.3+ 1.0 Teen
 Phàm Nhân Tu Tiên VNG nhântiềnphẩmtu tiênnhân tunhân tu tiênrole playing 1 514 10,000+

VNG Game Publishing

3.8 Free 2.3.3+ 1.3.23 Everyone 10+