Top Grossing - daily installs (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
Release
Date
Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Link Sharing sharingtransferlink sharingnăng suất 156 19,804 100,000,000+ 2017-06-05

Samsung Electronics Co., Ltd.

3.2 Free + 3.3.12.1 Tất cả mọi người
 Musically Edition doanh nghiệp 56 9,455 1,000,000+ 2017-06-05

Appswiz W.V

2.8 Free 4.0+ 1.0.2 Mọi độ tuổi
 AppFlash appappflashnăng suất 12 830 1,000,000+ 2017-06-05

Verizon - VZ

1.5 Free 4.4+ 1.9.9 Tất cả mọi người
 Real Moto Rider Racing motoriderracingmoto riderrider racingmoto rider racingđua xe 19 3,976 1,000,000+ 2017-06-05

Actions

4.2 Free 2.3+ 1.1 USK: Mọi độ tuổi
 Braces Camera Editor bracesstickercamerabraces camerabraces stickernhiếp ảnh 70 4,159 1,000,000+ 2017-06-05

Brandon Wozniak

3.8 Free 3.0+ 1.0.3 USK: Mọi độ tuổi
 Hand DIY Slime Simulator diyslimesimulatordiy slimehand diydiy slime handmô phỏng 45 20,474 1,000,000+ 2017-06-05

AR Apps And Games

2.2 Free 2.3+ 1.5 Mọi độ tuổi
 Bubble Spinner bubblespinnergamebubble spinnerthông thường 4 3,398 500,000+ 2017-06-05

Free Bubble Shooter Games

4.5 Free 2.3+ VWD Được xếp hạng 3+
 Security & Privacy devicenăng suất 1 50 500,000+ 2017-06-05

Verizon - VZ

4.3 Free 2.3+ 5.0.29 Mọi độ tuổi
 MechBox 2: Hardest Puzzle Ever (Unreleased) protectmechboxprotectionevery protectioncâu đố 16 6,937 500,000+ 2017-06-05

OGUREC APPS

4.2 Free 4.0.3+ 7.12.2 Mọi độ tuổi
 무료음악 바다 MP3 무료 다운 노래, BADA-MP3 음악다운무료năng suất 22 1,490 500,000+ 2017-06-05

William Jackson 4 Mobile

3.7 Free 4.0.3+ 1.9 Được xếp hạng 3+
 Blocky Farm Worker Simulator farmblockyworkerblocky farmfarm workeryou have blockysimulation 6 3,740 500,000+ 2017-06-05

Sablo Games

4 Free 2.3.3+ 1.4 All ages
 Building House Minecraft Maps buildmapminecraftlibrariesdemo 9 2,765 500,000+ 2017-06-05

brzee DM

3.7 Free 2.3.3+ 7.0 All ages
 Mô phỏng trò chơi Xe buýt buýtchơitròxe buýttrò chơibuýt trò chơimô phỏng 5 1,426 100,000+ 2017-06-05

Gamad Studio

4 Free 4.1+ 1.4 USK: Mọi độ tuổi
 Lockscreen Fingerprint Prank lockscreenfingerscreen fingerprintprint locklock screen fingerprintcá nhân hóa 0 745 100,000+ 2017-06-05

4.1 Free 4.0.3+ 9.2.0.1750 PEGI 3
 Solitaire tap fun stylessolitairethông thường 3 670 100,000+ 2017-06-05

dylanedwards

4.4 Free 4.0+ 1.0.18 USK: Mọi độ tuổi
 Meu INSS – Central de Serviços paranăng suất 4 743 100,000+ 2017-06-05

DATAPREV

2.2 Free 4.1+ 1.2.1 Mọi độ tuổi
 Nhiệm vụ bí mật củ Spider Hero hứnganhmột anhanh hùngmột anh hùngtác vụ 0 517 100,000+ 2017-06-05

Tribune Games Mobile Studios

4 Free 4.0+ 1.0.3 Được xếp hạng 14+
 Hoa hồng vàng kim cương hồcươngkim cươnghồng vàlối sống 5 478 100,000+ 2017-06-05

Beauty Themes Plus

4.7 Free 4.0+ 1.1.4 PEGI 3
 Lân lân cầu vồng Chủ đề Đếkỳlanchủ đềkỳ lâncá nhân hóa 26 2,770 100,000+ 2017-06-05

Beauty Themes Plus

4.5 Free 4.0+ 1.1.4 Được xếp hạng 3+
 Photo Sparkle Editor Pro editorsparklesparkle editorphoto sparklenhiếp ảnh 14 714 100,000+ 2017-06-05

JPtech

3.9 Free 4.1+ 1.4 USK: Mọi độ tuổi
 Hi London dodol launcher theme themelauncherapplydodol launchercá nhân hóa 0 2,339 100,000+ 2017-06-05 2014-05-01

iConnect

4.2 Free 4.0.3+ 1.1 Được xếp hạng 3+
 Operate Now: Arm Surgery surgerygamemô phỏng 1 3,935 100,000+ 2017-06-05 2014-07-08

Games_Labs

3.8 Free 2.2+ 1.0.0 Được xếp hạng 12+
 Operate Now: Dental Surgery dentistsurgerymô phỏng 3 1,322 100,000+ 2017-06-05 2014-07-07

Games_Labs

4 Free 2.2+ 1.0.0 USK: Độ tuổi 12+
 Operate Now: Leg Surgery legsurgeryoperateleg surgerynow legmô phỏng 2 1,748 100,000+ 2017-06-05 2014-07-29

Games_Labs

3.7 Free 2.2+ 1.0.0 Được xếp hạng 7+
 Đồ Vật Bị Giấu Chuyện Tình ănvậtchơiẩn cácvật ẩncâu đố 10 1,698 100,000+ 2017-06-05

Midva

4.5 Free 4.0+ VWD Tất cả mọi người
 Superhero Wonder lady heroladysuperherosuperhero wonderwonder ladymô phỏng 4 1,009 100,000+ 2017-06-05

Brilliant Gamez

3.7 Free 2.3+ 1.0 Được xếp hạng 12+
 Tiger in Phone Prank tigerphoneprankgiải trí 0 1,088 100,000+ 2017-06-05

Prankdesk

4.4 Free 4.0.3+ 1.3 USK: Độ tuổi 16+
 Bible NIV Version Free appbiblenivbible appbible nivgiáo dục 17 3,931 100,000+ 2017-06-05

Bible Full Version

4.7 Free 2.3.3+ 1.0 USK: Mọi độ tuổi
 69 Easy Subway Surfer Tricks surfersubwaytipssubway surfersách và tài liệu tham khảo 5 842 100,000+ 2017-06-05

0Code1

4 Free 4.0.3+ Tất cả mọi người
 Lassana Sindu - Sinhala MP3 artistnhạc và Âm thanh 3 1,186 100,000+ 2017-06-05

KingSoft Lanka

4.7 Free 4.0+ 1.4 Mọi độ tuổi
 Thông Thiên Mobi (Unreleased) đồngthiêngamenhập vai 1 888 100,000+ 2017-06-05

TMC JSC

4.2 Free 3.0+ 1.0.1 Được xếp hạng 12+
 rose diamond love shining tema langmạnlãng mạncá nhân hóa 7 911 100,000+ 2017-06-05

Free new hot colorful themes

4.5 Free 4.0+ 1.1.3 Mọi độ tuổi
 ePapers paperpapersnewsnews paperstin tức và tạp chí 2 369 100,000+ 2017-06-05

Sandip Ram Pawar

3.8 Free 4.1+ 40.0.0 USK: Mọi độ tuổi
 حلقات باب الحارة الجزء التاسع قائمةفيحلقاتفي قائمةgiải trí 1 1,731 100,000+ 2017-06-05

Hundred Games 4 Fun

4.5 Free 4.0+ 1.1.1 Được xếp hạng 3+
 Hồi giáo - Hôn nhân Hồi giáo hồgiaohỏihồi giáohẹn hò 5 906 100,000+ 2017-06-05

Cupid Media

4 Free 5.0+ 2.1.2.1381 Được xếp hạng 14+
 Orca Family Simulator orcawhaleoceanorca whalewhale orcamô phỏng 2 575 100,000+ 2017-06-05

Wild Animals World

3.6 Free 2.3.3+ 1.0 Được xếp hạng 10+
 বুখারী শরীফ - সম্পূর্ণ খণ্ড খ রদ সsách và tài liệu tham khảo 0 389 100,000+ 2017-06-05

Kaders App Studio

4.7 Free 4.0.3+ 2.1 USK: Mọi độ tuổi
 超经典小霸王模拟器 mô phỏng 18 1,197 100,000+ 2017-06-05

奇异魔方网络科技有限责任公司

4.3 Free 4.0.3+ 1.3 PEGI 3
 Тест: Твой домашний Питомец Домашнийимвамgiải trí 26 3,985 100,000+ 2017-06-05

doubleR

4.6 Free 4.0+ 1.0.4 Mọi độ tuổi
 تحليل الشخصية بدون انترنت منشخصيتكشخصيتيأعرف شخصيتيشخصيتك منsách và tài liệu tham khảo 0 307 100,000+ 2017-06-05

abdo.apps

4.3 Free 2.3.3+ 1.3 Được xếp hạng 3+
 4x4 Prado Offroad Drift Racing road4x4pradoroad 4x44x4 pradooffroad 4x4 pradomô phỏng 7 821 100,000+ 2017-06-05

Edge Gaming Studio

4.1 Free 2.3+ 1.0.1 Mọi độ tuổi
 Ligue a Palavra palavrapalavrasliguee palavrade palavrasde palavras liguetìm ô chữ 2 2,232 100,000+ 2017-06-05

Piano Music House Inc.

4.4 Free 4.0.3+ 0.80 PEGI 3
 Comida Casera caserarecetacomidade comidacomida caseracasera recetas deăn uống 2 259 100,000+ 2017-06-05

Danyapy

4.5 Free 4.0.3+ 1.1 USK: Độ tuổi 6+
 Amino ميراكولوس ميراكولوسxà hỘi 11 6,256 100,000+ 2017-06-05

Amino Apps

4.8 Free 4.0.3+ 1.8.13665 Được xếp hạng 12+
 Spring Globe lovegiải trí 0 2,408 100,000+ 2017-06-05 2014-06-08

VicPlay

3.9 Free 2.2+ 2.2 PEGI 3
 Full HD Video Audio Player videoaudioplayerhd videoaudio playerxem và sửa video 57 1,715 100,000+ 2017-06-05

appmafia

4.7 Free 4.0+ 1.0 Được xếp hạng 3+
 Downloader Of Xvideos videoxvideovideostools 4 462 100,000+ 2017-06-05

Marketaro

3.9 Free 2.3.3+ 1.4 3+
 شباب البومب 6 كل الحلقات entertainment 18 960 100,000+ 2017-06-05

SNAPYAPPS

4.6 Free 4.1+ 1.0 All ages
 Link PAN Card With Aadhar cardaadharpanpan cardlink panfinance 2 611 100,000+ 2017-06-05

Hindi Apps Store

4.4 Free 4.0+ 1.3NF All ages
 Road Construction Crane Sim constructcraneconstructionroad constructioncrane simconstruction crane simsimulation 1 447 100,000+ 2017-06-05

Gaming World Inc.

4 Free 2.3+ 1.0 All ages
 Follow The Line Monster Theme monsterthemeobstaclemonster themecasual 7 553 100,000+ 2017-06-05

Baca Baca Games

3.6 Free 2.3+ 1.1.2 3+
 Champions Cup 2017 storageadmatchoversovers matchsports 4 3,613 100,000+ 2017-06-05

Playizzon

4.2 Free 4.0.3+ 3.0.0 Everyone
 Monster Truck Demolish Battle truckmonsterdemolishmonster truckdemolish battletruck demolish battlesimulation 2 682 100,000+ 2017-06-05

Game Bunkers

4.3 Free 2.3+ 1.0.1 PEGI 3
 Summer Icy Snow Cone Maker conesnow coneeducational 2 922 100,000+ 2017-06-05

Crazy Camp Media

4.4 Free 4.1+ 1.1 3+
 Slendrina Must Die: The Asylum asylumslendrinaadventure 19 2,939 100,000+ 2017-06-05

Poison Games

4.3 Free 4.1+ 1.02 PEGI 18
 المواجهة:The Killbox (Unreleased) منمعالمعلوماتالمعلومات حولمزيد منaction 71 17,255 100,000+ 2017-06-05

DCP.CO.AE

4.6 Free 4.0.3+ 1.1.4 USK: Ages 12+
 Crane Construction City Road constructconstructioncranecrane constructioncity roadconstruction city roadsimulation 4 882 100,000+ 2017-06-05

LagFly

4.3 Free 2.3+ 1.0.2 PEGI 3
 Talented Pet Beach Show educational 5 2,526 100,000+ 2017-06-05

Libii

4.5 Free 3.0+ 1.0 All ages
 Hill Racing 4x4 Jeep Climb 4x4jeepracing4x4 jeepracing 4x4racing 4x4 jeepđua xe 0 260 50,000+ 2017-06-05

Grafton Games Studio

4.2 Free 2.3+ 1.0 Mọi độ tuổi
 Solitaire Conllection stylessolitairethông thường 0 159 50,000+ 2017-06-05

dylanedwards

4.2 Free 4.0+ 1.0.11 Mọi độ tuổi
 نكت محششين - جديد بدون النت نكتمضحكمضحكةنكت مضحكgiải trí 3 297 50,000+ 2017-06-05

DotApp

4.3 Free 2.3+ 1.0 Được xếp hạng 3+
 Pearly Gate Bubble bubblegatepearlygate bubblebubble pearlypearly gate bubbletrò chơi điện tử 0 265 50,000+ 2017-06-05

Bubble Shooter Pop!

4.4 Free 2.3+ VWD PEGI 3
 Aptitude & Reasoning Hindi reasoningaptitudehindireasoning hindigiáo dục 0 233 50,000+ 2017-06-05

Mukesh Kaushik

4.4 Free 4.0.3+ 1.3 USK: Mọi độ tuổi
 Cute Wallpaper Flower Bicycle hinhđốinềnhình nềncá nhân hóa 1 707 50,000+ 2017-06-05

+HOME by Ateam

4.6 Free 4.0.3+ 1.0.0 USK: Mọi độ tuổi
 SIM - INFO simcardnetworksim cardbuild sim cardcông cụ 0 620 50,000+ 2017-06-05 2014-06-02

Mitraa Solutions

4 Free 2.3+ 2.8 USK: Mọi độ tuổi
 Amalan Kaya 40 Hari sách và tài liệu tham khảo 1 434 50,000+ 2017-06-05

BelajarApp

4.6 Free 4.0+ 1.0.1 PEGI 3
 পাতলা চুল দ্রুত ঘন করার টিপস ল রচ লlối sống 0 42 50,000+ 2017-06-05

Easy Store

4.2 Free 4.0+ 0.0.1 Tất cả mọi người
 কষ্টের সব স্ট্যাটাস র সস টlối sống 0 65 50,000+ 2017-06-05

Easy Store

4.6 Free 4.0+ 0.0.1 Được xếp hạng 3+
 Make easy Money - Paypal Cash cashpaymoneywill noti willgiải trí 2 1,002 50,000+ 2017-06-05

filahy

4 Free 4.0.3+ 1.0.2 USK: Mọi độ tuổi
 Husband Wife Jokes in Hindi jokeज कक सgiải trí 0 38 50,000+ 2017-06-05

Urva Apps

4.2 Free 3.2+ 1.4 PEGI 3
 Husband Wife Jokes in Marathi क सज कgiải trí 0 30 50,000+ 2017-06-05

Urva Apps

4.4 Free 3.2+ VWD Mọi độ tuổi
 شاهد بلاس tips انسبورتبثان سبورتgiải trí 3 406 50,000+ 2017-06-05

bram8

4.2 Free 2.3+ 1.0 PEGI 3
 پیشگویی آینده رومیgiải trí 0 129 50,000+ 2017-06-05

piter pol

3.7 Free 3.0+ 2_w12 USK: Mọi độ tuổi
 InternationalCupid - Dating datingcupidinternationalcupidhẹn hò 0 309 50,000+ 2017-06-05

Cupid Media

3.9 Free 5.0+ 2.1.2.1389 Được xếp hạng 14+
 AsianDating - Asian Dating App asiandatingappasian datinghẹn hò 3 464 50,000+ 2017-06-05

Cupid Media

3.9 Free 5.0+ 2.1.4.1421 Được xếp hạng 18+
 FilipinoCupid: Filipino Dating filipinocupidfilipinocupidhẹn hò 3 391 50,000+ 2017-06-05

Cupid Media

4.1 Free 5.0+ 2.1.2.1389 Được xếp hạng 14+
 ThaiCupid - Thai Dating App thaicupidapphẹn hò 4 357 50,000+ 2017-06-05

Cupid Media

4.2 Free 5.0+ 2.1.2.1389 PEGI 18
 Surprise Egg Equestrian Girls detailsappequestriathông thường 28 296 50,000+ 2017-06-05

Deedy Games

3.9 Free 4.1+ 1.3 Mọi độ tuổi
 PALAVRAS DE CARINHO E IMAGENS lối sống 6 676 50,000+ 2017-06-05

Entertainment LTD Apps

4.6 Free 4.1+ 5.6 Tất cả mọi người
 Rich Pirates piratesrich piratesthông thường 2 452 50,000+ 2017-06-05

CookApps

4.2 Free 4.1+ VWD Được xếp hạng 3+
 ঈদের মেসেজ - Eid sms 2017 আমদ রআম দlối sống 0 187 50,000+ 2017-06-05

Kaders App Studio

4.6 Free 4.0.3+ 2.1 Mọi độ tuổi
 মহানবীর জীবনী- Nobijir jiboni র জহ নsách và tài liệu tham khảo 2 214 50,000+ 2017-06-05

Kaders App Studio

4.9 Free 4.0.3+ 2.1 Được xếp hạng 3+
 McDonald's CT Wi-Fi mcdonaldmcdonald 39ăn uống 0 159 50,000+ 2017-06-05

Close Comms

4.3 Free 4.2+ 1.1.61 Mọi độ tuổi
 Weapon Throwing RPG 2 weaponthrownhập vai 0 1,239 50,000+ 2017-06-05

yuika project

4.6 Free 4.1+ 1.0.2 Được xếp hạng 10+
 Bom dia, boa tarde, boa noite boadíalối sống 4 1,166 50,000+ 2017-06-05

Cyberware Tecnologias

4.6 Free 4.4+ 1.0.3 USK: Mọi độ tuổi
 Dialer Neon Abstract Theme cuabạnchủ đềcủa bạncá nhân hóa 2 453 50,000+ 2017-06-05

Luklek

4.5 Free 4.1+ 3.0 PEGI 16
 طرق طبخ البطاطس بطاطسعملالبطاطسعمل بطاطسăn uống 1 131 50,000+ 2017-06-05

abdo.apps

4.7 Free 2.3.3+ 1.0 Mọi độ tuổi
 Mamoru Endou Adventures adventuremamoruendoumamoru endouendou adventuresmamoru endou adventuresphiêu lưu 1 415 50,000+ 2017-06-05

Leisure Time

4.1 Free 1.6+ 1.0.2 PEGI 3
 Amino تحشيش تحشيشهذافيxà hỘi 6 3,555 50,000+ 2017-06-05

Amino Apps

4.8 Free 4.0.3+ 1.8.13665 USK: Độ tuổi 12+
 Police Car City Driving cardrivingpoliceopen worldworld citymô phỏng 0 147 50,000+ 2017-06-05

Game Pickle

4.1 Free 4.1+ 1.0 PEGI 3
 GuardiansWar nhập vai 6 5,955 50,000+ 2017-06-05

LUNOSOFT INC.

4.4 Free 4.4+ 1.0.33 USK: Độ tuổi 12+
 Bull Farming farmbullfarmingbull farmingthông thường 3 196 50,000+ 2017-06-05

Creative Games Studios

4.3 Free 2.3+ 1.2.1 USK: Mọi độ tuổi
 Baking and Cake Decorating cakedecoratinggamescake decoratinggames cookingrole playing 0 79 50,000+ 2017-06-05

Fizizi

4.3 Free 2.3+ PEGI 3
 Flowers - Photo Frames frameframesflowerphoto framesflower photophotography 0 216 50,000+ 2017-06-05

MagneticStudio

4.1 Free 4.0+ 1.2 Everyone
 أرقامي و كلماتي العربية education 0 97 50,000+ 2017-06-05

4enc.com

4.6 Free 4.0+ 2.0.0 All ages
 تحدي صيد السمك و القرش القرشadventure 1 185 50,000+ 2017-06-05

4enc.com

4.3 Free 4.0+ And_5.0 All ages
 School Bus Driver 2017 gamebusdrivingschool bussimulation 0 436 50,000+ 2017-06-05

TrimcoGames

4.3 Free 4.0+ 1.2 USK: All ages
 تبدیل صدا صداصدایهایtools 1 210 50,000+ 2017-06-05

websoft group

4.1 Free 4.0+ 1.0 All ages
 Luxury China Elevated Bus transitelevatedbuselevated transittransit bussimulation 0 163 50,000+ 2017-06-05

Nelsongamesclub

4.6 Free 4.0+ 1.0 All ages
 kung Fu Panda Live Wallpaper weatherquotweather exgo weatherpersonalization 0 346 50,000+ 2017-06-05

GOMO Go

4.3 Free 4.0+ 1.0 USK: Ages 12+