Tình apps. Top Grossing - daily ratings (descending order)

App Name Category Daily
ratings
Total
ratings
Total
installs
First Tracked Updated Developer Score Price Requires
Android
Version Content
rating
 Tam Thế Tình Duyên duyêntìnhanhtình duyênrole playing 42 1,933 100,000+

Nguyen Hung

4.2 Free 4.0+ 1.2.8.0 Teen
 Truyện Ngôn Tình Hài Hước Offline - Truyện full truyệnngontìnhtruyện ngônngôn tìnhngôn tình truyệnbooksreference 2 17 1,000+

AppVNComic

4.9 Free 2.3+ 1.0 Everyone
 Ngôn Tình Sủng Hay - Truyện Full sungtìnhngontình sủngngôn tìnhbooksreference 2 22 1,000+

AndroidStory

4.8 Free 2.3+ 1.0 Everyone
 Truyện Teen Hay Phần 7 - Offline yêutìnhtình yêubooksreference 1 58 5,000+

AppKindleVN

4.8 Free 2.3+ 1.0 Everyone
 Tính Án Phí ănphitìnhán tínhhành ánfinance 1 7 10+

COVALAW

4.9 Free 4.1+ 1.5.0 Everyone
 Truyen Ngon Tinh Offline ( Khong can 3G ) ngontìnhtiểubooksreference 1 4 100+

Phạm Văn Khoa

4.5 Free 4.0+ 2.0 Everyone