Choilieng
Choilieng
home Homekeyboard_arrow_rightApp list
App Name Daily ratings Total installs Score Total ratings Developer Size Tags Release Date Updated Version
요리백과 만개의 레시피 48 5,000,000+ 4.6 38,123 EZHLD Corporation 10.8 MB 2011-07-10 2019-01-26 6.4.0
수미네 반찬 요리 레시피 23 100,000+ 4.8 4,105 bearecipe 3.3 MB
2018-11-05 2018-12-05 1.2
요리왕 쿠킹 7 50,000+ 4.6 2,132 Cat Lab 0 bytes
1.0.4
방송요리맛집-수미네반찬,살림9단,알토란,냉장고를부탁해 등 방송 요리레시피, 맛집 소개 3 10,000+ 4.7 131 YNcompany 9.2 MB
2018-10-12 2019-02-08 1.1.2
요리차원(12) 0 5,000+ 4.4 112 FLERO Games Co., LTD 64.2 MB
2018-07-03 1.1
밥타임 - 식사준비 필수앱, 요리 레시피 2 100,000+ 4.8 2,039 쿠킹메이트 15.5 MB 2016-02-28 2017-09-28 1.0.7.5
[무료]요리왕!! Order Up 0 500,000+ 4.2 8,939 SELVAS 169.1 MB 2015-02-06 1.17
최고의 요리비결 0 10,000+ 4.5 39 WoodiSW 4.9 MB 2018-01-05 2018-10-18 1.2
함께해요! 요리조리OX 0 100,000+ 3.8 268 JOYPIN 89.7 MB 2018-02-09 2.3.0
요리차원 0 100,000+ 4.1 4,087 FLERO Games Co., LTD 64.2 MB
2018-07-03 1.1
플레이팅 - 셰프의 요리를 집에서 0 50,000+ 4.2 419 플레이팅 20.6 MB 2018-06-06 2.0.2
엄마와 함께 라면을 - 요리게임 0 100,000+ 4 438 TheFlash&FirstFox 19.3 MB 2017-01-18 2017-01-18 1.0.0
요리하는반찬가게(요반) - '행복을 드리는' 반찬가게 0 10,000+ 4.7 52 요리하는반찬가게 3.3 MB 2017-11-19 2017-11-19 1.0.0
아내의 식탁 - 요리가 쉬워지는 레시피 0 500,000+ 4.6 1,829 Culture Hero Co., Ltd. 25.9 MB 2016-03-17 2019-01-28 8.4
수미네 반찬 (요리 레시피 반찬) 0 100,000+ 4.2 201 NQUBE 4.7 MB
2018-08-11 2019-01-08 1.3.3
요리 강좌, 레시피 다시보기 모음 0 10,000+ 4.6 26 Zdiv 2.9 MB 2017-06-10 2018-11-28 1.24
수미네 반찬 - 요리 레시피 반찬 0 100,000+ 4.4 346 WoodiSW 5.0 MB
2018-12-23 1.6
백주부요리레시피-초간단요리,집밥,요리,백종원,방송요리,Korean Yummy recipes 0 500,000+ 4.4 2,534 Yn컴퍼니 12.9 MB
2015-12-28 2019-02-10 5.4.2
푸드톡 - 요리 레시피, 요리사도 쓰는 군침도는 요리앱 0 10,000+ 4.6 208 Variable 0 bytes 1.2.0
생활백서 - 요리편 0 500,000+ 4.1 813 NAMU 0 bytes 2.0