comico 免費全彩漫畫 for PC

comico 免費全彩漫畫 version 2.2.0

by NHN TAIWAN CORPORATION
Updated: 2017-12-17
File name: tw.comico.PC.apk
Version: 2.2.0
Apk file size:
Whats new:
1. comico最新功能「電子書store」正式上線
現在起您在comico
不只可以看到全球創作者精彩的原創直條彩漫
還可以享受絕佳的電子書閱讀體驗
我們有多位人氣作家,如黃色書刊「哀傷浮游」、Cherng「來貘新定義」、T.H.C「廢物女友」...等多位作家的作品
還有「名偵探柯南」、「青之驅魔師」、「妖怪手錶」、「路人超能100」、「侵略!花枝娘」...等等
各類豐富有趣的作品,comico,通、通、有!
2. 讀者回報問題修正
3. 介面操作優化與更新
4. 系統穩定性優化與更新

Download APK file directly from Google Play >>

Download apk file
Or: Get it on Google Play
Share with friends


Other Versions
2018-03-04
2.2.3 Show info
2018-02-04
2.2.2 Show info
2018-01-28
2.2.1 Show info
2017-12-06
2.1.3 Show info
2017-11-19
2.1.2 Show info
2017-09-25
2.1.1 Show info
2017-09-04
2.1.0 Show info
2017-08-23
2.0.9 Show info
2017-08-15
2.0.8 Show info
2017-08-14
2.0.7 Show info
2017-07-12
2.0.6 Show info
2017-06-22
2.0.5 Show info
2017-06-08
2.0.4 Show info
2017-05-26
2.0.3 Show info
2017-05-23
2.0.1 Show info
2017-01-17
1.3.0 Show info
2017-01-16
1.2.9 Show info
Sep 1
1.2.7 Show info
Aug 29
1.2.6 Show info
Aug 7
1.2.5 Show info
Jul 22
1.2.3 Show info
Jun 23
1.2.2 Show info
Jun 6
1.2.1 Show info
Jun 2
1.2.0 Show info
Jun 1
1.1.9 Show info
Feb 17
1.1.6 Show info
Jul 24
1.1.4 Show info
Apr 7
1.1.0 Show info
Jan 28
1.0.9 Show info