App Name Daily ratings Total installs Score Total ratings Developer Size Tags Release Date Updated Version
Dinosaur Eggs Pop -34 5,000,000+ 4.2 34,282 SENSPARK CO., LTD 30.4 MB 2014-09-18 1.6.5
Ban trung khung long co dien 0 500,000+ 4.2 1,533 THP Studio 0 bytes 2.0.2
Chỉnh sửa, ghép ảnh, khung ảnh 0 500,000+ 4.2 4,580 G2G 0 bytes 2.6
Long Chiến Thương Khung 0 100,000+ 0 0 97.4 MB
2019-02-15 2019-02-15 1.1.6
Thương Khung Chi Mộng 0 100,000+ 4.3 8,953 VNG PG3 0 bytes 3.8.0
New year 2018 photo frames 0 100,000+ 4.1 184 Photo frame intira 18.9 MB 2017-05-27 2018-11-03 1.2
khung anh,ghep anh khung hinh 0 50,000+ 4.3 649 team5stars 13.2 MB 2014-11-30 2018-10-24 1.1.1
Ghép Ảnh Nghệ Thuật - Khung Hình Khung Ảnh Đẹp 1 50,000+ 4.3 249 HDP Android Team 33.7 MB 2017-12-02 2019-05-14 4.8
Đấu Phá Thương Khung 3D 0 50,000+ 4.6 2,333 VNG Game Studio 3 44 bytes 2.5.0
Ban Trung Khung Long 0 10,000+ 4.6 119 Ceetamum Gootleem 6.7 MB 2016-05-26 2016-05-26 1.0.1
Lực lượng Đặc biệt 2 0 10,000+ 3.5 137 Viet game 3.1 MB 2013-10-11 2016-10-16
Ban trung khung log 0 10,000+ 0 0 http 0 bytes
Khung ảnh- Frames Picture 0 10,000+ 4.5 230 team5stars 16.5 MB 2014-09-03 2016-08-16 1.1.2
Tan Thuong Khung Chi Mong 0 10,000+ 3.8 0 3D game mobile studio 44 bytes
2.1.2
Khung hinh cho be 0 5,000+ 4.2 38 Creative Studio Apps 19.1 MB 2015-03-18 2018-09-20 2.2
Dau pha thuong khung - Truyen tien hiep offline 0 5,000+ 4.6 37 TopLibrary 13.6 MB 2018-01-07 2018-02-13 1.3
Bắn Trứng Khủng Long (VN) 0 5,000+ 4.6 24 GAVIGAME 5.2 MB 2014-09-08 2016-04-10 1.0.5
Thuong Khung Chi Mong - 3D 0 5,000+ 4.4 0 nguyenmai 41 bytes
2.1.2
Cong Tu Dien Khung - FULL 0 5,000+ 0 0 Nguyen Hoang Dung 0 bytes
Dau pha thuong khung Truyen 0 5,000+ 4.6 77 Dream Box Team 14.2 MB 2016-07-05 2016-07-20 1.0.2